گوارديولا: چلسي توقف ناپذير است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

پپ گوارديولا، مربي منچسترســيتي توانســت با تيمش به رتبه ســوم جدول ليگ برتر برســد. او اما گفته كه چلســي صدرنشين مهارنشــدني است و سيتي به اين ترتيب، نميتواند در انديشه قهرماني باشد.

گوارديولا در نشست خبري پس از برد 2 بر صفر برابر ساندرلند گفت: «سه امتياز ديگر گرفتيم. ما البته عقبتر از چلســي هســتيم، از تيمي كه تقريبا توقفناپذير است. مايه افسوس اســت كه فاصله ما با چلسي تا اين حد زياد است. ما فصل را با 10 برد پياپي شروع كرديم اما نمايشهاي ما مانند امروز نبود. اين طبيعي است چون پس از هفت، هشت ماه كنار هم بودن، ما همديگر را بهتر ميشناسيم. من بازيكنان را بهتر ميشناسم. آنها من را ميشناسند. من احساس ميكنم كه واقعا داريم خوب بازي ميكنيم ».

گوارديولا همچنيــن گفته كه لروي ســانه اگر ميخواهــد يكــي از بهترين بازيكنان دنيا باشــد نبايد آرام و خونسرد بماند. اين بال آلماني توانسته در ده بازي اخير خود شش گل بزند. او در اوايلي كه با قيمت 37 ميليون پوند از شالكه به سيتي پيوســته بود عملكرد خوبي نداشــت اما اكنون پيشرفت قابل توجهي داشته است.

گوارديولا گفته است: «او بسيار سريع اســت و كمتر بازيكني در دنيــا توانايي فرارهــاي او را دارد اما او تنها 21 ســال دارد. پــس فاصله او با اينكه بازيكني واقعا خوب شــود هنوز زياد است. من ميتوانم ايــن را بگويــم چون من مربــي بهترين بازيكن تاريخ )ليونل مسي( بودهام. به اين دليل است كه ميدانم او ميتواند پيشرفت كند. لحظهاي كه او بخواهد استراحت كند بايد در جاي ديگري باشــد، نه در ميدان، چون ما ميخواهيــم به او كمك كنيم. با اســتعدادي كه او دارد، مايه شرمســاري خواهد بود اگر نتواند از همه پتانســيلش استفاده كند ».

گوارديــولا درباره بازي با ســاندرلند هم صحبت كرد و گفت كه تيمش شــب آســاني را پشت سر نگذاشت، چرا كه تيم ساندرلند بســيار سرسخت بود. آنها حتي با ضربه جرمين دفو، پيش از گل ســرخيو آگوئرو توانســتند توپ را بــه تير دروازه سيتي بزنند. گوارديولا گفت: «اين بازيها ســختترين ديدارهاي ما هســتند. براي آنهايي كه ميگويند اين ديدارها آســان اســت، بايد گفت كه اين بازيها بســيار پيچيده هستند. ما اين را در همان دقايق اوليه ديديم. ساندرلند بسيار پرتكاپو بازي ميكرد. ما خوششانس بوديم كه در نيمه اول نتيجــه يك بر صفر شــد. پس از آن توانستيم بازي را كنترل كنيم». ليگ قهرمانان اروپا مرحله يك هشتم نهايي- دور برگشت سه شنبه 17 اسفند آرسنال............................................................................ بايرن مونيخ ناپولي............................................................................... رئال مادريد چهارشنبه 18 اسفند بوروسيادورتموند...................................................................... بنفيكا بارسلونا....................................................................... پاري سن ژرمن ليگ اروپا مرحله يك هشتم نهايي- دور رفت

پنجشنبه 19 اسفند كپنهاگن................................................................................... آژاكس روستوف..................................................................... منچستريونايتد آپوئل نيكوزيا......................................................................... اندرلخت خنت............................................................................................ خنك المپياكوس ......................................................................... بشيكتاش ليون................................................................................................... رم شالكه ........................................................................ مونشن گلادباخ سلتاويگو............................................................................. كراسنودار * بازيهاي مرحله برگشت يك هفته بعد برگزار ميشود 23:15 23:15 23:15 23:15 21:30 21:30 21:30 23:35 23:35 23:35 23:35 23:35

ديلي ميل- پدر ماريو گوتزه ميگويد، او در خانه نشسته و منتظر است. باشگاه دورتموند هم اعلام كرده، ضروري بوده كه اين بازيكن، تمرينات را رها كند. فعلا او به دليل مشكلات متابوليك در حال درمان است و ظاهرا درمانها تا اينجا موثر بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.