سيمئونه: فكر نميكردم 200 بازي بمانم

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

فرناندو تــورس چهار روز بعــد از اتفاق ناراحــت كننــده ورزشــگاه رياســور كه به بيهوشي ترســناک او منجر شــد در ويسنته كالدرون حاضر شد و شاهد پيروزي 3 بر صفر اتلتيكومادريد برابر والنســيا بــود. قبل از اين بازي بنري به نمايش در آمد كه رويش نوشته بود: «كالدرون عاشــق تو اســت». تورس كه هوادار هميشــگي اتلتيكو بوده بعد از رشد در آكادمي اين باشگاه و گرفتن بازوبند كاپيتاني، در سال 2007 به ليورپول رفت و حالا دوران دوم حضورش در اين تيم را تجربه ميكند.

آنتــوان گريزمــان در يكصدميــن بازي خــود براي اتلتيكو در ليگ دو گل زد و كوين گاميرو ديگر گل اين تيم را به ثمر رســاند كه با اين پيروزي به رده چهارم لاليگا صعود كرد. گريزمان كه 56 گل و 15 پاس گل داشته، در 16 بازي ســال 2017 در رقابتهاي مختلف 11 گل زده و تنها ليونل مسي با 15 گل آمار بهتري نسبت به او داشته.

ديگو ســيمئونه كه براي دويستمين بار در لاليگا مربيگري اتلتيكو را بر عهده داشــت، گفت : «راســتش فكر نميكردم كه 200 بازي در اين تيم مربي باشم، به خاطر جايگاهي كه به دست آورده ام، خوشــحالم. من گروهي از بازيكنان را دارم كه پنج ســال اســت با تمام وجود تلاش ميكنند با وجود سختيهايي كه وجود داشته و امروز يك بار ديگر نشان دادند چه تواناييهايي دارند ».

او كــه تيمش از 13 بــازي آخرش تنها شش برد داشته، ادامه داد: «اميدوارم به ثباتي كه مورد نظرمان اســت، برسيم. به جز باخت برابر بارســلونا كه در آن هم خوب بوديم، در مسير درست قرار داشــتيم. حالا ميخواهيم وارد مهمترين بخش فصل شــويم كه هر بازي يك فينال اســت و بايد ببينيم قوي ترين تيم كدام است ».

يكــي از نكات تاكتيكــي جالب اين بازي حضور يانيك كاراسكو در پستي غير از بال چپ بود كه مربي آرژانتيني اينطور توضيح داد: «ايده قراردادن كاراســكو در بال راســت اين بود كه ميخواستيم براي خوســه لوييس گايا دردسر درست كنيم. مــا بازي عمودي زيادي آنجا داشــتيم». سيمئونه و تيمش وسط هفته بازي ندارند و تا ســفر شــنبه به گرانادا فرصت خوبي براي كسب آمادگي دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.