هديه تولد

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

مهاجم اتلتيكو مادرید پس از گلزني برابر والنسيا، حركت ویژهاي براي همســرش تدارك دیده بود. همين دو شــب پيش بود كه اتلتيكو مادرید در هفته بيست و ششم لاليگا برابر والنسيا به ميدان رفت و 3 بر صفر برنده شد. آنتــوان گریزمــان كــه ســومين فصــل حضــورش در ویســنتهكالدرون را سپري ميكند در این بازي دو بار تور دروازه خفاشها را به لرزه درآورد. او پس از نخستين گلش یك ســورپرایز براي همســرش تدارك دیده بود و با بالا زدن پيراهناش مقابــل دوربينها، ضمن رونمایي از متن عاشــقانه براي تبریك تولد همسرش، این گل خود را هم به او تقدیم كرد. انصاريفرد و يارانش در محاصره آتش نترســيد؛ هيچ خوني ریخته نشــده و كسي هم در آتش نســوخته. این تصاویر عجيبي كه ميبينيد، یادگارهایي است از بازي دوشنبه شب المپياكــوس و پائوك. بازي كه خــود یونانيها معتقدند المپياكوس و انصاريفرد آن را به جوي كه هــواداران ميزبان به وجود آورده بودند، واگذار كردند. فوتبال یونان البته بر خلاف ما به این نوع آتشبازيها عادت دارد اما واقعيت این است كه المپياكوس در شب فوران آتشبازي هواداران تيم پائوك در بيرون و داخل ورزشــگاه تومباي ســالونيكي شكســت تلخي را تجربه كرد. شكســتي كه سایت رادیو ورزش یونان دربارهاش نوشت: «هواداران پائوك با ایجاد جوي فوقالعاده در ورزشگاه تومبا باعث شدند تيم مطرح المپياكوس در این جدال حيثيتي 2 بر صفر بازنده شود. آتشبازيهاي گسترده پائوكيها پيش و پس از بازي در ورزشگاه تومبا یاران انصاريفرد را در محاصره خود درآورد اما آنها با وجود سومين شكست متواليشان در سوپر ليگ یونان، همچنان با 51 امتياز صدرنشين هستند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.