آزمون در تيم منتخب هفته

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

روزنامه اسپرت اكسپرس روسيه در يك نظرسنجي 6 گزينهاي از كاربران سايت رسمي خود خواست تا قهرمان فصل جاري ليگ برتر فوتبال اين كشور را پيشبيني كنند. نتايج اين نظرســنجي حاكي از آن اســت كه تيم متمول اســپارتاك مســكو با آراي ‪/62 1‬درصدي شــانس اول قهرماني در ليگ برتر روسيه محسوب ميشــود. تيمهاي زنيت سنپترزبورگ ‪/18 )4‬درصد(، زسكا مســكو ‪/8 )7‬درصد(، روستوف ‪/5( )9‬و كراســنودار ‪/2 )1‬درصد( در ردههاي دوم تا پنجم شانسهاي قهرماني قرار دارند. همچنين سردار آزمون، مليپوش ايراني تيم روستوف با به ثمر رساندن 2 گل در ديدار هفته هجدهم ليگ برتر روســيه برابر تيم تهجدولي تومسك ضمن قرار گرفتن در تركيب تيم منتخب هفته خبرگزاري ورزشي چمپيونات نامزد بهترين بازيكن هفته نيز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.