پديده تالوي ايران در ليگ مصدوم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

رضا خلفزاده كه پس از نمايش درخشان در رقابتهاي قهرماني آسيا بهعنوان پديده تالو ايران معرفي شد، در روز پاياني رقابتهاي ليگ برتر ووشــو دچار آسيب ديدگي نسبتا شديدي از ناحيه زانو شــد.اين تالوكار تيم دانشگاه آزاد هنگام اجراي فرم چيانگ شو آسيب ديد.باتوجه به آسيب ديدگي خلف زاده او بايد مدت زيادي را صرف بهبود مصدوميتش كند و شايد همين مصدوميت او را از اعزام به بازيهاي كشورهاي اسلامي دور كند.

جودو عازم باكو شد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.