خسه: اين بازگشتها در تخصص رئال است

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

خسه رودريگس ميگويد بارسلونا بايد بازگشت برابر پاريسنژرمن را فراموش كند. مهاجم سابق رئال مادريد كه به صورت قرضي از تيم پاريسي به لاس پالماس رفته، گفت: «بارسلونا هيچ شانسي براي جبران اين شكست ندارد. بارسا كار خيلي سختي دارد و من دوست دارم پي اس جي صعود كند.»

اين بازيكن 24 ســاله كه از محصولات آكادمي رئال است، ادامه داد: «بازگشتهاي فوقالعاده در تخصص رئال مادريد است.»

ديلــي میل- كلیولنــد كاوالیرز، قهرمان فصــل قبل لیگ بســکتبال آمريکا همراه با ســتاره بزرگــش، لبران جیمز، در خانه با نتیجــه 106 بر 98 به میامي هیــت باخت. اندرو بــوگات، بازيکن جديد كاوالیرز هم كمتــر از يك دقیقه بعد از اولین بازياش براي تیم، مصدوم شــد و پايش شکســت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.