فينال واليبال، در ورزشگاه فوتبال

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين همان ورزشــگاهي اســت كه قرار شده ميزبان مرحله فينال ليگ جهاني واليبال 2017 باشد. ورزشــگاه 43 هزار نفري آرينا دِباشادا در شــهر كوريتيبا برزيل كه در المپيك 2016 هم ميزبان بازي برزيل و پرتغال بود. اين دومين بار اســت كه يك رويداد مهم واليبالي در ورزشگاه فوتبال برگزار ميشود. پيشتر ورزشگاه ملي شهر ورشو در سال 2014 بهعنوان ميزبان مسابقه افتتاحيه قهرماني جهان 63 هزار تماشــاگر را در خود جاي داد. برزيل پس از ســالهاي 1993 )سائوپائولو(، 1995، 2008 و 2015 )ريودوژانيرو( و 2002 )بلوهوريزونته( براي ششمين بار، ميزباني مرحله نهايي ليگ جهاني واليبال را به عهده دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.