بارسلونا به دنبال ستارگان چلسي و آرسنال

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

روبــرت فرنانــدس، مديــر ورزشي بارســلونا و اوربانو اورتگا، اســتعدادياب اين تيــم به لندن رفتند تا عملكرد چند ستاره ليگ برتري را از نزديك ببينند. روزنامه ماركا نوشــته كه اين دو نفر براي شرايط پس از لوييس انريكه آماده ميشــوند و از همين حالا به دنبال جذب بازيكن هســتند. اين دو نفر ابتدا برد چلســي برابر وستهم را تماشا كردند و سسار آسپيليكوئتا، ماركوس آلونســو و نمانيا ماتيچ را زير نظر گرفتند. آنها فرداي آن روز بازي آرسنال برابر بايرن مونيخ در ليگ قهرمانان را ديدند. توجه ويژه آنها به هكتور بهيرين، مدافع راست سابق تيمشان است. بارسلونا سخت به دنبال تقويت تيم در پســتهاي مدافع راست و چپ است و بهيرين گزينهاي عالي براي دفاع راست به شمار ميرود. البته بازيكنان چلسي و آرسنال دستمزدهاي بسيار بالايي ميگيرنــد و ايــن ميتواند براي بارسلونا دردسرساز باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.