برنامه تمرینات استقلال در نوروز مشخص شد

Iran Varzeshi - - استــــــــــقلال -

كادرفني استقلال برنامه تمرينات اين تيم را براي روزهاي پاياني ســال مشخص كرد.

در شرايطي كه استقلال از امروز تمرينات خود را براي ديدار با لكوموتيو در ليگ قهرمانان آسيا برگزار ميكند، تمرينات اين تيم بعد از اين مسابقه به مدت 3 روز تعطيل خواهد بود.

آبيپوشــان از جمعه هفته آينده بار ديگــر به مــدت 3 روز اســتارت تمرينــات خود را ميزنند اما بعد از آن براي تعطيلات نوروز منصوريان به آنها 3 روز استراحت خواهد داد.

احتمــالا اســتقلاليها از روز 2 فرورديــن تمرينات خــود را در تهران براي ادامه بازيهاي ليگ برتر پيگيري خواهند كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.