آنچلوتي، خامس را ميخواهد

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

كارلــو آنچلوتي كه خامس رودريگز را بــه رئال مادريد برد، از مديران بايرن مونيخ خواســته كه تابستان آينده او را استخدام كنند. ظاهرا مديران بايرن با اين انتقال موافقند و ستاره كلمبيايي كه در رئال نيمكتنشين است هم از آن اســتقبال خواهد كرد. خامس دو مــاه پيش گفت كه ميخواهد در رئال بماند و براي جايگاهش بجنگد، ولي شــنيده ميشود كه اين روزها از وضعيتش در اين تيم ناراحت اســت و ميخواهد برود. او در فينال جام جهاني باشــگاهها، ال كلاســيكو و بازي برگشت مقابل ناپولي فرصت بازي پيدا نكرد و در ســاير بازيها هم معمــولا دقايق بازي كمي دارد. آنچلوتي يــك فصل با خامس كار كرده و قدرت نفوذ پا به توپ و گلزني اين بازيكن را تحســين ميكنــد. او بعد از ترك رئال در يــك مصاحبه درباره هافبك كلمبيايي گفت: «او يك بازيكن درجه يك اســت و از كيفيتش شگفتزده شــدم. او اســتعدادي باورنكردني دارد.» خامس در فصــل ‪-2015 14‬با آنچلوتي بهترين عملكرد را داشــت و در 46 بازي توانســت 17 گل بزند. بايرن ديروز در بوندس ليگا موفق شد فرانكفورت را 3 بر صفر شكست دهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.