بازگشت دژاگه خوشحالي كيروش

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

اشــکان دژاگــه كه در ژانویه با جدایــي از العربي قطر به ولفســبورگ پیوست تا به حال نتوانسته براي این تیم به میدان برود. اشــکان در هفتههــاي اول حضورش در ولفســبورگ بــه دلیل صادر نشــدن مجوز بازياش نميتوانست به میدان برود اما بعد از صادر شدن این مجوز از طــرف فیفــا، مصدومیت اجازه بازي را از اشکان گرفت. مصدومیتي كه باعث شده دو هفته اخیــر را از میدان دور باشد.

دژاگه كه كــم كم آماده حضور در تركیب ولفسبورگ ميشد به یکباره آسیب دید تا بدشانســي هایش تکمیل شود. آسیب دیدگي او نه تنها مربیان ولفسبورگ بلکه كادر فني تیم ملي ایران را نگران كرد اما حــالا از آلمان اخبار امیدواركننــدهاي به گوش ميرسد.

باشــگاه ولفســبورگ اعلام كرد كه دژاگه تمرینات انفرادي خود را از سر گرفته اســت. احتمالا اشــکان از دوشــنبه آینده ميتواند به تمرینات تیمي اضافه شــود. این خبر، ميتواند خبر خوبي هم براي تیم ملي و كارلوس كيروش باشد. در ابتدا تصور ميشــد اشــکان بازيهاي حســاس ابتداي سال 96 را از دســت ميدهد اما حالا با بهبود نسبي وضعیت دژاگه، او ميتوانــد ایران را در بازي با قطــر و چین همراهي كند. دو بازي سرنوشت سازي كه ميتواند صعــود تیم ملي به جام جهانــي را قطعي كند. البته اگر ایران در هر دو بازي نتیجه بگیرد و شــش امتیاز كامل را كسب كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.