دختران هندبال فردا رو در روي چين ميايستند

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

اعضاي تيم ملــي هندبال بانوان ايران ديروز وارد ســئول پايتخت كرهجنوبي شــدند. تيم ملي هندبال بانوان ايران به منظور حضور در مســابقات قهرماني آسيا ديروز از طريق دوحه به ســمت كــره جنوبي پرواز كرد و عصر ديروز وارد ســئول پايتخت كرهجنوبي شــد. مسابقات هندبال قهرماني بانوان آسيا از 23 اسفندماه تا 2 فروردين ماه در ســئول برگزار ميشود و ايران در اولين ديدار خود، فردا و از ساعت 14:30 به مصاف چين ميرود. اين برنامه نشان ميدهد كه مليپوشان ايران فرصتي براي استراحت و تمرين در سئول ندارند و تنها امروز ميتوانند كمي ريكاوري كنند. كره جنوبي و ويتنام ديگر رقباي تيم ملي ايران در اين مسابقات هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.