ناظم الشريعه: پنج بازيكن جوان را انتخاب ميكنيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محمد ناظمالشريعه سرمربي تيم ملي فوتسال كشــورمان ارزيابي اش از ليگ برتر فوتســال كه با قهرماني گيتيپسند به پايان رسيد را اينطور عنوان ميكند: «ليگ خيلي خوب و پرفشاري بود. وقتي گيتيپسند با ۷، 8 مليپوش تنها با يك امتياز اختلاف قهرمان ميشود يعني ليگ پويايي را تجربه كرديم. برگزاري اين ليگ به نفع فوتسال ايران بود»

او از دعــوت چنــد بازيكــن جوان به اردوي تيــم ملي خبــر ميدهــد: «قطعاً بازيكنــان خوبــي در ليگ معرفي شــدند. ما چنــد بازيكن جــوان را در قالب تيم ب انتخــاب كرديم و شــانس تمريــن با تيم ملي را به آنها داديم تا خودشــان را نشــان دهند و شانس حضور در تيم ملي را داشته باشــند. احتمالاً 4، 5 بازيكن از اين جمع را انتخــاب ميكنيم و به تيم اصلي ميبريم تا در مســابقات آينده و جام جهاني بعدي از آنها استفاده كنيم.» محمد ناظمالشريعه از وضعيت مالي تيم ملي ابراز رضايت ميكند: «شــرايط مالي خوبي داريم و فعلاً مشكلي را حس نميكنيــم.» او درباره بازي مقابل عراق ميگويد: «عراق خيلي قدرتمند است و سال پيش نماينده اين كشور نايبقهرمان آســيا شد اما تيم ب ما هم تيم خوبي است و بازيكنان اين تيم به درد ما ميخورند».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.