ذوبآهن راهي تاشكند شد

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران نمرات بازیکنان از 10 محاسبه میش -

ذوبآهن اصفهان ظهر ديروز براي شــركت در ليگ قهرمانان آسيا راهي تاشــكند ازبكستان شــد تا آماده بازي با بنيادكار شــود. ذوبآهــن در هفته سوم ليگ قهرمانان آسيا دوشنبه هفته جاري از ساعت 18 به وقت تاشكند در ورزشگاه اختصاصي بنيادكار ازبكستان برابر اين تيم صفآرايــي خواهد كرد. ذوبآهــن ديــروز و امروز 2 جلســه تمريني در تاشــكند خواهد داشــت. نماينده ســفيد و ســبزپوش ايران در ليگ قهرمانان آســيا هم اكنون با يك امتياز در رده ســوم جــدول ردهبندي گروه ســوم اين رقابتهــا جاي دارد و بنيادكار هم بدون امتياز در رده چهارم جــاي گرفته. بليت بــازي ذوبآهن و بنيادكار در حال پيش فروش است و به قيمت 4 تا 10 دلار به فروش ميرسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.