سپاهان تا 3 فروردين در تعطيلات

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران نمرات بازیکنان از 10 محاسبه میش -

تمرينات تيم سپاهان ديروز و امروز تعطيل است. شاگردان عبدا... ويسي كه در غياب اين مربي برابر سياهجامگان به تساوي يك بر يك رسيدند، بعد از دو روز تعطيلي تمرينات خود را از دوشنبه آغاز خواهند كرد. ايــن تيم از فردا تا جمعه 27 اســفند به تمرينات ادامه ميدهد و پس از آن تمرينات دوباره تعطيل شده و تا سوم فروردين به تعطيلات نوروزي مــيرود. شــاگردان ويســي از چهارم فروردين دوباره تمرينات خود را از ســر ميگيرند تا براي بازي با ســايپا در 12 فروردين آماده شوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.