درخشش يك ستاره

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

اين عكس دو نفره را كريم انصاري فرد بعد از پاس گلي كه در جريان بازي جمعه شــب به كامبياسو داد، در صفحه شخصي اش در يكي از شــبكههاي اجتماعي منتشر كرده است. وقتي المپياكوس، در حساس ترين بازي دور رفت يك هشتم نهايي ليگ اروپا، توانست مقابل بشــيكتاش تركيه به تساوي يك بر يك برســد و تك گل اين تيم با پــاس گل انصاريفرد و ضربه نهايي استفان كامبياسو رقم بخورد. در دقيقه 36 بازي بود كه كريم انصاريفرد مدافعان بشيكتاش را جا گذاشــت و از سمت راست به جلو حركت كرد تا با سانتر زيبايي توپ را به كامبياسو كه مقابل دروازه ايستاده بود برساند و او گل اول بازي را براي المپياكوس به ثمر برســاند. عكس دو نفــره با هافبك تيم ملي آرژانتيــن كه 52 بازي ملي براي تيم ملي آرژانتين انجام داده، بدون شــك آرزوي خيلي از فوتبالي هاســت. چه برســد به اينكه انصاريفرد اين عكــس را بعد از پــاس گلي كه به او داده، ثبت كرده تا برگي باشــد در كارنامه افتخاراتش. كامبياســو در رده باشگاهي هم 10 سال براي اينترميلان بازي كرده و 315 بــازي و 41 گل براي اين تيم را در كارنامه خود دارد. او بعد از اينكه از اينترميلان جدا شــد، يكسال در خدمت لسترســيتي بوده و حالا بازيكن المپياكوس است. حالا درست اســت كه پاس گل كريم انصاريفرد تا حدودي به دليل اينكه به كامبياســو داده شده، خبرساز شــده اما جدا از اين موضوع، انصــاري فرد با اين پاس گل، يكبــار ديگر تأثيرگذاري اش در رقابتهاي حساس را به رخ ميكشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.