بازديد تيم ملي فوتسال از مجتمع بهزيستي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتســال كشورمان به همراه كادر فنــي صبح ديروز با حضور در مجتمع بهزيستي نرجس شيراز ضمن بازديد از اين مجتمــع از بيماران بهزيســتي هم عيادت كردند. در اين بازديد محمد ناظمالشــريعه سرمربي تيم ملي پيراهن تيم ملي در جام جهاني را امضا و به مجتمع بهزيســتي اهدا كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.