محروميت انضباطی در انتظار كوروشی

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سيامك كوروشــي، مدافع سايپا كه در طول فصل شــانزدهم در بيشــتر بازيها از مهرههاي ثابت خط دفاعي تيمش به حساب ميآمــد حــالا دو هفتهاي ميشــود كه در تركيب حضــور ندارد. اين بازيكن در بازي با تراكتورسازي نيمكتنشين شد اما براي بازي با استقلال از فهرست 18 نفره نيز خط خورد. او پس از بازي تيمش برابر تراكتورســازي به كميته انضباطي فراخوانده شــده البته دليل اين مورد غضب واقع شــدن مشخص نيست چرا كه اين خبر از ســوي باشگاه سايپا هنوز رسانهاي نشده اســت. كوروشي مدتي است كه از حضور در تمرينات تيمش منع شــده و براي شــركت در تمرينات بايد منتظر راي كميته انضباطي باشگاه باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.