ذوبيها به فكر دهمين گل مقابل بنيادكار

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

امروز تيم ذوب آهن ميهمان بنيادكار اســت. سبزپوشان اصفهاني 4 بار تجربه حضور در مقابل بنيادكار را دارند كه 3 پيروزي و يك تســاوي حاصل كار آنها بوده اســت. ذوب آهن در سال 2010 موفق به كسب عنوان نايب قهرماني آســيا شد و در همان سال نيز با بنيادكار روبهرو شد. سبزپوشان در ديدار رفت كه در فولادشهر برگزار شد موفق به كسب برتري قاطع 3 بر صفر شدند و در ديدار برگشت هم با يك گل حريفشان را شكست دادند. ذوبآهنيها ســال گذشته در فولادشــهر با نتيجه قاطع 5 بر 2 حريف خود را شكست دادند. در ديدار برگشــت اما شاگردان يحيي گل محمدي به نتيجه تســاوي بدون گل رضايت دادند. در حال حاضر فقط كاوه رضايي از جمع گلزنان سال گذشته در تركيب تيم حضور ندارد. حالا آنها به فكر دهمين گلشان مقابل نماينده ازبكستان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.