بازيكنان تراكتور همچنان به دنبال پول

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پروندههايي كه باشــگاه تراكتورسازي از سوي شاكيان خود در فيفا دارد به جز داستان محروميت از نقل و انتقالات، مشــكلات ديگري را نيز براي اين باشــگاه به وجود آورده است. يكي از اين مشكلات هم مربوط به مســائل مالي ميشود چرا كه با پرداخت مبلغي به اين شــاكيان حالا براي پرداخت مطالبات بازيكنان و كادر فني فعلي خود با مشــكلاتي رو به رو شدهاند.چند روز پيش مصطفي آجرلو در اين باره با بازيكنان جلسهاي را برگزار كرد و وعده داد كه تا پيش از ســال نو مبلغي از مطالبات آنها را پرداخت كند اما اين مهم هنوز تحقق پيدا نكرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.