مدافع تراكتورسازي در تيررس برانكو

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

برانكو ايوانكوويچ فعلا تصميمي براي پر كردن ستارهها در فهرست خريد اين تيم براي فصل آينده ندارد. او ميخواهد تيم امســالش را حفظ كند و تنها در پســتهايي كه احساس ضعف ميكند بازيكن بگيرد. گفته ميشود غير از شجاع خليل زاده كه آمدنش به پرسپوليس زياد است مدافع ديگري نيز در فهرست پرسپوليس 96 حضور دارد. ســعيد آقايي مدافع تراكتورســازي تبريز محتمل ترين گزينه براي حضور در فهرســت خريد پرســپوليس به شــمار ميآيد. برانكو علاقه زيادي به اين بازيكن دارد و بدش نميآيد خط دفاعي تيمش را با حضور چنين بازيكني تقويت كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.