بيتسعيد: با تلاش و غيرت، به دنبال پيروزي هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

حسن بيتسعيد اين فصل هم يكي از بهترينهاي استقلال خوزستان است.

بيتســعيد در بــازي مقابل الفتح عربســتان و همچنيــن برابر الجزيره امــارات خيلي تلاش كرد گل بزند اما موفق نبود.

اين مهاجم سختكوش و فرصتطلب كه الان با 9 گل زده، يكي از بهترين گلزنان اســتقلال خوزستان به حســاب ميآيد، اين روزها تمام تمركزش را روي بازي با لخويا گذاشته تا به هدفش كه گل زدن و البته پيروز كردن تيمش است، برسد.

پيروزي ارزشمندي كه ميتواند به گونهاي صعود آبيهاي خوزســتاني به مرحله حذفــي ليگ قهرمانان آسيا را مسجل كند. حسن بيتسعيد كه اميد زيادي به پيروزي تيمش در برابر لخوياي قطر دارد، در مورد اين بازي از هفته ســوم مرحله گروهي ليگ قهرمانان آسيا ميگويد: «تيم لخويا با وجود اينكه ‪16 15،‬ بازيكن دو مليتي دارد و از هر لحاظ كامل اســت و امكانات خوبي دارد اما ما با تلاش و غيرت بازيكنان و يار دوازدهم كه همان هوادارانمان هستند به دنبال پيروزي هستيم.

درصدد اين هســتيم صعودمان را با كســب سه امتياز از اين بازي هموارتر كنيم.

اميدوارم بتوانيم به نحو احســن از امتياز ميزباني استفاده كنيم. بازي سختي است و اميدوارم بتوانيم سه امتياز را بگيريم.

انتظــار داريم هواداران هــم از ما حمايت كنند تا از تمــام امتيازات ميزباني به خوبــي بهره ببريم.» مهاجم استقلال خوزســتان كه به اتحاد تيمش براي اين بازي اشاره ميكند، ادامه ميدهد: «در خط حمله مــا بازيكنان خوبي حضور دارند و كســي به فكر گل زدن خودش نيست و يكدل هستيم. هركسي گل بزند براي ما تفاوتي ندارد. ما به مانند يك خانواده هستيم و اميــدوارم بتوانيم تمريناتي كــه در يك هفته اخير انجام داديم به خوبي در بازي اســتفاده كنيم تا برنده باشيم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.