سپورسيرو مشاور عالي فدراسيون كشتي شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

پرويز ســيروس پور هعنوانب مشاور عالي در امور اجرايي فدراســيون كشتي منصوب شد. با حكم رسول خادم رييس فدراســيون كشــتي، پرويز سيروس پور هعنوانب مشــاور عالي رييس فدراسيون كشــتي در امــور اجرايــي فدراســيون كشتي منصوب شــد. پرويز سپورسيرو از پيشكسوتان سرشناس كشتي است كه سابقه رياست و دبيري فدراسيون كشتي و مربيگــري متي ملي را در كارنامه كاري خود دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.