چلسي به تاتنهام خورد آرسنال به منچسترسيتي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

چلســي و تاتنهام رقباي لندني در مرحلــه نهايينيمه جام حذفي انگليس با هم هروروبــ يشــوندم و ديگر بازي اين مرحله را آرســنال و منچسترسيتي برگزار يكنندم به اين ترتيب چهار غول ليگ برتر براي موفقيت در جام حذفي برابر يكديگر قرار يگيرندم ضمن اينكه با حذف منچستريونايتد به عنوان مدافع قهرماني، جام اين فصل به تيم ديگري خواهد رسيد.

چهار تيمي كه هنوز در جام مانده اند، در 10 فينــال قبلي جام حذفي 7 قهرماني به دســت هانــدآورد كه چهار تا از آنها به چلســي رسد.مي سيتي از سال 2011 قهرمان نشده و آرسنال در هايســال 2014 و 2015 اين جام را برده. تاتنهام آخرين بار در سال 1991 قهرمان جام حذفي شده.

يهــايباز ايــن مرحلــه 2 و 3 ارديبهشت برگزار يشود.م

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.