طلسم پنج ساله منچستريونايتد مقابل چلسي

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــان -

با باخت يك بر صفر دوشــنبه شب در مرحله نهاييكچهارمي جام حذفي انگليس، حالا شــياطين سرخ 12 بازي اســت كه اندنتوانسته بر هايآبي لندن پيروز شوند. تنها ليدزيونايتد و ليورپول هاندتوانست چنين روند شكست ناپذيري برابر هايغول اولدترافورد به ثبت برســانند كه البته آن ركوردها در قرن بيستم بر جاي گذاشــته شده. آخرين برد منچستريونايتد برابر چلسي در اكتبر 2012 بــا نتيجه نزديك 3 بر 2 در اســتمفوردبريج به دســت آمــده، در آن بازي هم منچســتريونايتد 2 گل عقــب افتاده را جبران كــرد و در نهايت با گل پيروزي خاوير ارناندس برنده شــد. چلســي هم با اخراج برانيســلاو ايوانوويچ و فرناندو تورس 9 نفره شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.