تيم دونفره ايران مقابل نماينده رژيم اشغالگر قدس حاضر نشد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

در جريان رقابتهاي تنيس روي ميز قهرمانــي جهان، دو تيم دو نفره بانوان از مرحله مقدماتي به جــدول اصلي صعود كرد اما تيم دونفره نــوروزي و احمديان حاضر به بازي با رژيم اشغالگر قدس نشد و از دور رقابتها كنار رفت.

افشين نوروزي و امين احمديان بعد از پيروزيهاي پياپي بر تيمهاي ايتاليا و ويتنام و در آستانه ورود به جدول اصلي، در مقابل تيم دو نفره رژيم اشغالگر قدس حاضر نشدند.

نــدا شهســواري و مريــم صامت با پيــروزي شــيرين و نزديــك 3 بر 2 بر تيم دو نفره ســنگاپور بــه جدول اصلي راه يافتند. مهشــيد اشتري و صبا صفري جوانان جوياي نام ايراني هم با پيروزي در خور توجه 3 بر 2 بر رقباي ازبك به مرحله بعد راه يافتند. در ادامه اين رقابتها، تيم دونفره نوشــاد و نيما عالميان با غلبه بر تركيبي از اتريش و پرتغال به مرحله يك شانزدهم نهايي مسابقات قهرماني جهان رســيدند. ديدار تيم دونفره نوشاد و نيما عالميان در جدول 64 تيمي مســابقات تنيــس روي ميز قهرمانــي جهان مقابل تيمــي متشــكل از بازيكنــان پرتغال و اتريش برگزار شــد كه در پايان برادران عالميان موفق شدند اين تيم را با نتيجه 4 بر يك شكست دهند. با اين نتيجه تيم دوبل برادران عالميــان به جمع 32 تيم برتر مســابقات تنيس روي ميز قهرماني جهان در دوسلدورف آلمان صعود كرد.

حذف تيمهاي دوبل بانوان

تيمهــاي تنيــس روي ميــز بانوان كشــورمان از گردونــه مســابقات دو نفــره قهرماني جهــان كنــار رفتند. در ادامــه رقابتهاي روز دوم كه در شــهر دوســلدورف آلمان در جريان است، تيم ندا شهســواري و مريم صامــت با نتيجه 4 بر يك به تيم لوكزامبورگ باخت و حذف شــد. همچنين تيم دو نفره صبا صفري و مهشــيد اشــتري در جدال با تيم آلمان 4بر صفر مغلوب شــد و نتوانست گام به دور بعدي بگذارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.