در اروپا هم نميبازيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

مونته نگرو یك ایران 2

يكشــنبه ،1396/3/14 بازي تداركاتي، ســاعت: 32، ورزشــگاه پودگوريكا، تماشاگر: هزار نفر مونته نگرو يك گل: استفان يووتيچ 32( ) ايران 2 گل ها: سردار آزمون 10( و 61 ) اخراج: مرتضي پورعليگنجي 80( - ايران ) بازيكن برتر: سردار آزمون (ايران )

مونته نگرو: پتكوويچ، ژاوتيچ، ژانكوويچ(36- موگوسا)، توماسويچ(64باســا)، كوتوويچ، ســاويچ 46( - استويكوويچ)، ساويســه ويچ، بسيراج 46( -ووچينيچ)، شيميچ، كيلمنتا، يووتيچ(37 - جورجويچ)

سرمربي: تومباكوويچ

ايران: عليرضا بيرانوند، مرتضي پورعلي گنجي، پژمان منتظري، سعيد آقايــي، رامين رضاييان، ســعيد عزت اللهي -73( عزتا... پورقاز)، احســان حاجيصفــي -38( علي كريمي)، اشــكان دژاگه 46( - رضــا قوچاننژاد)، مهدي ترابي، كريم انصاري فرد 46( - ميالد محمدي) و ســردار آزمون 66( -احسان پهلوان ) سرمربي: كارلوس كيروش

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.