ائتالف پرسپولیسیها درسایپا

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

مراسم تودیع و معارفه فركی و دایی

در شرايطی كه پرسپوليس با برانكو نتايج خوبی میگيرد، سايپا ميزبان مربيان ســابق سرخپوشان است. حضور پروين و دايی كنار هم يك ائتالف سرخ را شــكل داد كه به نظر میرسد آنها براى رقابت با قهرمان ليگ با يكديگر همراه شــدهاند. معارفه دايي بهعنوان سرمربي جديد تيم فوتبال سايپا عصر ديروز با حضور حسين فركي سرمربي سابق سايپا، علي پروين پيشكسوت پرسپوليس و ســرمربي اســبق تيم ملــي، رضــا درويش مديرعامل باشــگاه، بهرام افشــارزاده مديرعامل سابق استقالل و ... برگزار شد. نكته قابل توجه، حضور فركي بود كه فصل گذشــته هدايت تيم فوتبال ســايپا را برعهده داشت. بعد از برگزاري مراسم معارفه، نخستين تمرين سايپا براي ليگ هفدهم در ورزشگاه اختصاصي اين باشگاه انجام شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.