فركي: به پیشنهادهایم پاسخ منفي دادم

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

حسين فركي سرمربي فصل گذشته سايپا براي علي دايي آرزوي موفقيت كرد. فركي در حاشيه مراســم توديع خود و معارفه علي دايي گفت: «اين اتفاق بايد فرهنگ شود. هر جابه جايي بايد در فضاي دوستانه و منطقي صورت بگيرد تا روح ورزش از بين نرود. دليلي نداشــت كه اين اتفاق نيفتد. من هر جايي بودم، به بهانههاي مختلف چنين اتفاقي افتاده و خوشحالم باشگاه سايپا انتخاب خوبي كرده و چنين مراسمي گرفته است. براي باشگاه سايپا، رضا درويش و كادر فني جديد سايپا آرزوي موفقيت ميكنم. دايي را دوست دارم و من و او معلم و شاگرد بوديم و ايشان رسم ادب را بجا آورد.» سرمربي پيشين سايپا در مورد آينده خود و پيشنهادهايش اظهار داشت: «سه پيشــنهاد جدي داشتم كه مستقيم با اين تيمها در ارتباط بــودم، ولي نميتوانم نامي از آنها ببــرم. با اين حال، از مدتها قبل تصميم گرفته بودم پس از 40 سال بازي و مربيگري كردن استراحت موقتي داشته باشم و با يك انرژي مثبت دوباره شروع كنم. اين تصميم شخصي بود و به همين دليل از كساني كه پيشنهاد دادند، عذرخواهي كردم.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.