چيكو فلورس در بتيس

عامل صعود پرسپوليس در راه بازگشت به الليگا

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

يكــي از تصميمات پرســروصداي فوتبال قطر در روزهاي گذشــته به تصميم ســران باشگاه الدحيل(لخويا) براي كنار گذاشتن مدافع اسپانيايي و سرشناس سالهاي گذشته بعد از گل به خودي او در مصــاف با پرســپوليس در دور برگشــت مرحله حذفي ليگ قهرمانان آســيا برميگشت كه به يكي از سوژههاي جنجالي ليگ ستارگان قطر تبديل شد.

چيكو فلورس ســال 2014 بــا قراردادي ســنگين از باشگاه سوآنزي سيتي در ليگ برتر جزيره راهي قطر شــد تا پيراهن لخويا را بر تن كند. سه فصل حضور در اين باشگاه قطري توام شــد با افتخارات پرشــمار براي لخويا و مدافع اســپانيايي اما گل به خودي ايــن بازيكن در مصاف با پرسپوليس پرونده فعاليت لخويا در تاريخ را با ناكامي بست تا سران باشگاه جديد الدحيل تمايلي به تمديد قرارداد با او نشان ندهند.

با اين تصميم چيكو فلورس در مســير بازگشــت دوباره به الليگا قرار گرفت تا بعد از تجربه اين بازيها با پيراهن كاديز، المريا، مايوركا و بارسلونا حاال باشــگاه رئال بتيس بهعنوان جديدترين مشتري اين مدافع سي ساله و سرشناس اسپانيايي معرفي شود. خبري كه روزنامه داريو سويا آن را منتشر كرد و مدعي شد فلورس جديترين گزينه باشگاه بتيس براي تقويت ساختار تدافعي است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.