تمرين ويژه كیروش براي طارمي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

ايــران در حالي موفق شــد از دو ديدار دشــوار فروردين ماه گذشــته در مقدماتي جام جهاني 2018 روســیه با دو برد شیرين و شش امتیاز ارزشمند خارج و در يك قدمــي صعود به دومین جام جهاني متوالي قرار گیرد كــه هر دو بازي با گلهاي مهدي طارمي به سود ايران به پايان رسید.

آقاي گل لیگ برتر كه در بهترين فــرم خود قرار داشت هم در دوحه مقابل قطر هم در تهــران مقابل چین زننده گلهاي ســه امتیازي و ارزشمند تیم ملي لقب گرفت تــا گلزنترين بازيكن فوتبال ايران در آن روزها باشد. طارمي كه با به ثمررساندن گلهاي متوالي توانســت زمینه قهرماني پرســپولیس در لیگ برتر همچنین زمینه صعود اين تیــم به جمع هشــت تیم برتر لیگ قهرمانان آسیا را فراهم كنــد بهعنوان آقاي گل آسیا و لیگ برتر دوباره به تیم ملي برگشــت تا در جدال با ازبكستان ماموريت خود را به پايان برساند.

كارلوس كیروش با دل بستن به تواناييها و آمادگي باالي اين مهاجم بوشهري در روزهاي گذشته تمرينات گلزني ويــژهاي براي آقاي گل در نظر گرفت تا طارمي را در بهترين فرم به میدان بفرســتد تا اين بازيكن با ادامه روند گلزنيهاي خود در رده ملي هم زمینه صعود به جام جهانــي را فراهم كند هم در جدول بهترين گلزنان رقابتهــا جايگاه مطلوب تري در بین مدعیان آقاي گلي به خود اختصاص بدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.