شكست تیم بسكتبال با ويلچر مقابل تركیه

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

تيم بســكتبال با ويلچر زير 23 سال كشورمان، در دومين ديدار مرحلــه گروهي خود برابر تركيه به ميدان رفت و مغلوب اين تيم شد.

در ايــن ديدار تيم تركيه قهرمان قاره اروپا، با نتيجه 71 بر 53 توانســت مقابل تيم ايران به برتري دست يابد. اين در حالي اســت كه پيش از اين تيم جوانان كشورمان مقابل تيم استراليا به پيروزي دست يافته بود.

رقابتهاي جهاني كانادا در دو گروه 6 تيمي برگزار ميشود و تيم ملي كشــورمان در گروه يك با تيمهاي استراليا، تركيه، كانادا، برزيل و ايتاليا رقابتهاي مرحله گروهي را انجام ميدهد و در گروه دو نيز تيمهاي انگلستان، آلمان، ژاپن، آمريكا، فرانسه و آفريقاي جنوبي با هم در يك گروه قرار دارند.

تيم ملی بســكتبال با ويلچر ايران در ادامه اين رقابتها بايد امروز به مصاف ميزبان مسابقات يعنی كانادا برود.

اين تيم برای حفظ شــانس خود برای رسيدن به مراحل بعدی امروز بايد از اين مسابقه با دست پر خارج شود.

تيم ملی بسكتبال با ويلچر زير 23 سالههای ايران در روز نخست توانست از سد تيم استراليا بگذرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.