رونالدو، غايب ديدار با منچستريونايتد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

كريســتيانو رونالدو در بازي ســوپرجام اروپــا برابر منچســتريونايتد بــازي نخواهد كرد. رئال مادريد قصــد دارد به او تعطيالتي طوالنيمــدت بدهد و به اين ترتيب، او به اين بازي نميرسد.

اين ســتاره پرتغالــي در فينــال ليگ قهرمانــان دو گل زد و رئــال، يوونتوس را 4 بر يك برد. منچســتريونايتد هم با پيروزي 2 بر صفر مقابل آژاكــس به قهرماني ليگ اروپا رسيد.

تيم ملي پرتغال كه رونالدو در آن حضور دارد، در تابستان در جام كنفدراسيونها بازي ميكنــد و رونالدو پس از اين مســابقات يك ماه استراحت خواهد كرد. همچنين مشخص نيست كه او در ديدارهاي دوستانه مادريد در آمريكا حضور داشته باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.