امضاي قرارداد يكساله فروزان با پارس جم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

محســن فــروزان دروازهبــان فصل گذشــته صباي قم كه در اين تيم عملكرد خوبي داشت، به پارس جنوبي جم پيوست. فــروزان به دليل اينكه صبــاي قم به ليگ يك سقوط كرده بود در اين تيم نماند و به پارس رفت تا فصل هفدهم هم در ليگ برتر حضور داشته باشد. قرارداد فروزان با پارس جنوبي جم يكساله است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.