منتظري: ما قدرت اول آسيا هستيم

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پژمان منتظري در باره تيم ملي كشــورمان معتقد است: «از آنجايي كه ما تيم خوبي داريم و قدرت اول آســيا هســتيم، توقع مردم باال رفته و اين مســووليت را براي ما خيلي سنگينتر كرده است. اميدوارم در صورت صعود به مرحله پاياني جام جهاني ،2018 با انجام بازيهاي خوب به هدفمان كه همان صعود از مرحله گروهي اين رقابتها است، برسيم.»

تيمهاي ملي فوتبال ايران و ازبكستان از ساعت 21:15 امروز در مرحله پاياني انتخابي جام جهاني 2018 روســيه در ورزشگاه آزادي به مصاف هم ميروند. تيم تحت هدايت كارلوس كيروش با كســب يك پيروزي صعودش به مرحله پاياني جام جهاني را قطعي خواهد كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.