چهره ویژه ازبكستان: عادل احمدوف

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

هافبك نفوذي و بازيســاز تيم ملي ازبكســتان محسوب ميشود. احمدوف كه ســالها در ليگ روسيه و باشگاه كراســنودار بازي ميكرد، چند ماه قبل با رقم 8 ميليون يوويي به ليگ چين رفت تا پيراهن شــانگهاي را بر تن كند. او اميد اصلي ازبكستان براي موفقيت در تهران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.