قهرماني باروفس، اسنايدر و كاكس

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

نفرات برتر رقابتهاي كشتي آزاد قهرماني آمريكا مشخص شدند. رقابتهاي قهرماني كشتي آزاد آمريكا روزهاي جمعه و شنبه 19 و 20 خردادماه در سالن ورزشي باب ديواني سنتر، شهر لينكن ايالت نبراسكا برگزار شد و در پايان نفرات برتر مشــخص شدند. در پايان اين مســابقات قهرمانان اوزان هشتگانه معرفي شدند. در وزن 57 كيلوگرم توماس گيلمان، در وزن 61 كيلوگرم لوگان استيبر، در وزن 65 كيلوگــرم زاين رترفورد، در وزن 70 كيلوگرم جيمز گرين، در وزن 74 كيلوگــرم جردن باروفس، در وزن 86 كيلوگرم جي دن كاكس، در وزن 97 كيلوگرم كايل اسنايدر و در وزن 125 كيلوگرم نيك گويازدوفسكي نفرات برتر اين مسابقات بودند. رقابتهاي جهاني كشتي روزهاي 30 مرداد تا 4 شهريورماه در شهر پاريس پايتخت كشور فرانسه برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.