مذاكره با وحيد اميري

Iran Varzeshi - - پرسپـــــــــولی -

افراد نزديك به وحيد اميري ميگويند اين بازيكن بعد از ديدار تيم ملي فوتبال ايران مقابل ازبكســتان، مذاكراتش را با باشگاه پرسپوليس آغاز ميكند. شايان ذكر است، بندي در قرارداد اميــري وجود دارد كــه اجازه جدايــي به اين بازيكــن را ميدهد. البته اميري فقط در صورتي ميتواند از پرسپوليس جدا شود كه پيشنهادش باعث شود مبلغ خوبي به خودش و باشگاه برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.