جردن الیور محروم شد

Iran Varzeshi - - ورزش ایـــــران -

جردن اليــور آزادكار وزن 65 كيلوگرم آمريكايــي به دليل دوپينگ از حضور در مسابقات محروم شد. پس از مثبت شدن نمونههاي اوليه آزمايش جــردن اليور آزادكار وزن 65 كيلوگرم كشــتي آمريكا كه ماه گذشــته در رقابتهــاي الس وگاس انجام شــد، او از حضور در ميادين كشــتي محروم شد. در مســابقات الس وگاس كه مرحله نخست انتخابي تيم كشتي آمريكا محسوب ميشد، اليور در برابر فرانك مولينارو كشتيگير مطرح آمريكايي با نتيجه 4 بر 4 به پيروزي رسيده بود.

برگزاري تنها رقابتهاي بينالمللي كشتي نوجوانان در چابهار و قم

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.