خريدهای جديد برای مس و ملوان

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

سعيد ابراهيم پور سنگربان فصل گذشته تيم فوتبال ايرانجوان بوشهر با عقد قراردادي به مس رفسنجان پيوست و شاگرد علي سامره در اين تيم شد. ابراهيم زاده اولين خريد مســيهاي رفسنجان در فصل نقل و انتقاالت است. شهريار مغانلو مهاجم فصل گذشته تيم فوتبال پيكان تهران با عقد قراردادي دو ساله به ملوان بندرانزلي پيوست و شاگرد دست نشان شد.

مغانلو اولين بازيكني است كه ملوانان در اين فصل جذب كردهاند. البته دست نشان قرارداد بسياري از بازيكنانش را تمديد كرده و نشان ميدهد كه دوست دارد اسكلت تيمش را حفظ كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.