پیشخوان

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

روزنامه مادريدي «ماركا» تصويري از هر 10 قهرماني رافائل نادال در روالن گاروش يا همان اوپن فرانسه كار كرد و عدد 10 را هم در صفحه اول درشت چاپ كرد. درخشش ايسكو و داويد سيلوا براي تيم ملي اسپانيا و پيروزي اين تيم برابر مقدونيه از ديگر تيترها بود. روزنامه مادريدي «آ.اس» جلد خود را به جاي عمودي، افقي بست و با چاپ تصوير بزرگي از نادال، درشت تيتر زد: «نيرومند» و همچنين به نقل از روزنامه اكيپ فرانسه نوشت، پاري سن ژرمن ميخواهد امباپه رهبر خط حمله اين تيم باشد. «اسپانيا؛ ماموريت به انجام رسيد». روزنامه كاتاالن «موندو دپورتيوو» با تيتر «شگفتي دهم» به قهرماني نادال در اوپن فرانسه پرداخت. «وراتي: ميخواهم بروم»، «هافبك ايتاليايي به پاري سن ژرمن اشاره كرده كه قصد ترك باشگاه را دارد. بارسلونا او را هدف گرفته» و اسپانيا هم به دشواري بر مقدونيه پيروز شد اما صدرنشين گروهش شد. «تمام كاري كه االن بايد انجام دهيم، بردن است» تيتر درشت روزنامه رمي «كوريره دلو اسپورت» بود كه نوشت، برد 5 بر صفر ايتاليا برابر ليختن اشتاين كافي نيست و اين تيم بايد ماه سپتامير (شهريور) اسپانيا را ببرد. ايتاليا با بازي فوقالعاده اينسينيه در اين بازي پيروز شد. «انزونزي به عالوه پاردس» تيتر درشت روزنامه توريني «توتو اسپورت» بود كه توضيح داد، يووه تصميم گرفته خط ميانياش را سنگربندي كند و بنابراين قصد دارد عالوه بر انزونزي، پاردس را هم از رم بخرد. ايتاليا هم برابر ليختن اشتاين جشنوارهاي از گل راه انداخت. ميالن هم مهارناپذير است و آندره سيلوا را نيز خريد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.