ايسكو: خوشحالم كه اعتماد مربي را جلب كردهام

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

ایسکو فصل را به شــکلي عالي با رئال مادرید به پایان برد و اكنون نمایشهاي خوبش را در تیم ملي اســپانیا هم ادامه ميدهــد. او در دیدار برابر مقدونیه از ستارگان زمین بود. زینالدین زیدان در اواخر فصل گذشته به او اعتماد كرد و او هم پاسخ اعتماد او را با نمایشهاي درخشانش داد. اكنون جولن لوپتگویي به او اعتماد كرده است. ایسکو پس از دیدار با مقدونیه گفت: «خوشحالم چون اعتماد مربي را جلب كردهام. به نظرم هر كدام از ما ميتواند تیتر رسانهها را رقم بزند. ما از سه امتیازي كه گرفتیم راضي هستیم چون به دنبال همین سه امتیاز آمده بودیم. ما فصل را عالي به پایان رســاندیم و اعتماد به نفس، نکته كلیدي براي همه است. اكنون نیاز به استراحت داریم چون فصلي بسیار طوالني را پشت سر گذاشتهایم. به نظرم بازي با ایتالیا مهمترین دیدار ما در مرحله گروهي است اما ما در خانه بازي ميكنیم و امیدوارم كه بازي در ورزشگاه برنابئو به سود ما باشد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.