ايران- روسيه، 18 مهر

نخستين بازي تدارکاتي بزرگ

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

تيم ملي فوتبال ايران براي آمادهســازي هر چــه بهتر در راه جام جهاني 2018 روسيه ديدار تدارکاتي مهمي برگزار خواهد کرد و بر اين اســاس روز 10 اکتبر 18( مهرماه) تيم ملي به مصاف تيم ملي روســيه خواهد رفت. پيش از اين يك بار ديگر ايران با تيم ملي روسيه در امارات بازي تدارکاتي برگزار کرده بود که اين تيم را با يك گل شكست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.