زيدان: كواچيچ را نفروشيد

Iran Varzeshi - - ورزش جهــــ -

زينالدين زيدان، مربي رئال مادريد حاضر نيســت ماتئو كواچيچ را در تابستان از دست بدهد. اين هافبك سابق اينتر مورد توجه ميالن قرار گرفته است. همچنين تاتنهام هم به دنبال جذب اوست اما زيدان به مقامات باشگاه گفته كه كواچيچ عضوي كليدي از تيم او براي فصل بعد خواهد بود. مقامات رئال اما قصد فروش او را دارند و بر اين باور هستند كه ميتوانند پول خوبي از فروش او به دست بياورند. با اين حال، زيدان با تصميم آنها مخالفت كرده است.

دیلي میلمانوئل نویر، دروازهبان بایرن مونیخ و تیم ملي آلمان، در حالي كه عصا زیر بغل داشت، ازدواج كرد. مراسم ازدواج او در ایتالیا برگزار شد و ماریو گوتزه، هم تیمياش در تیم ملي آلمان هم در آن حاضر بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.