پيكانيها آزمايش آمادگي جسماني دادند

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

آزمایش آمادگی جسمانی بازیكنان پيكان صبح دیروز با حضور مربيان تيم در آكادمی ملی المپيك برگزار شد. پيكانيها كه خيلي زودتر از دیگر تيمها كار خود را شروع كردند حاال هم از بقيه تيمهاي ليگ برتري جلو زدند و آزمایش آمادگي جسماني دادند. ظاهرا مجيد جاللي خيالش از بازیكنان تيمش راحت شده و دیگر قصد نــدارد بازیكن جدیدي به خدمت بگيرد. به همين دليل آنها را به آكادمي ملي المپيك برد تا آزمایش آمادگي جسماني بدهند. بازیكنان پيكان از عصر دوشنبه تمرینات خود را براي حضوري پر قدرت در ليگ برتر هفدهم آغاز كردند و این بار ظاهرا به دنبال كسب سهميه آسيا هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.