ديوارنگارههايي براي مسي و رونالدو

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

ديوارنگارههايي جديد از ســتارههاي بارســلونا و رئال مادريد در شهرهاي بارسلونا و كازان روسيه توسط هنرمندان خياباني خلق شد. جام كنفدراسيونها 2017 روسيه از امروز آغاز ميشود و بدون شك ستاره اين بازيها كريستيانو رونالدو خواهد بود. مهاجم پرتغالي رئال در اين رقابتها تيمملي كشورش را همراهي خواهد كرد و روسيه به نحو جالبي از اين بازيكن استقبال كرده است. تصويري رنگي از رونالدو روي يكي از ديوارهاي ســاختمان ســه طبقهاي در شهر كازان روسيه ديده ميشود. به گونهاي كه مهاجم پرتغالي ميتواند از هتل (محل اقامت تيم ملي پرتغال) اين ديوارنگاره را ببيند. از طرف ديگر بر روي يكي از ديوارهاي شهر بارسلونا تصوير ليونل مسي نقش بست. يك هنرمند خياباني تصويري زيبا از ستاره آرژانتيني بارسلونا خلق كرده كه زمينه آن آبي اناري است. اين رنگ روي يكي از كتفهاي ليونل مسي ديده ميشود و در طرف ديگر هم طرح و رنگ پرچم آرژانتين را ميتوان مشاهده كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.