فغاني‌آلمان‌–‌شيلي‌را‌سوت‌مي‌زند

قضاوت تيم داوري ايران براي قهرمان جام جهاني ۴۱۰۲

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

دور اول از مرحله گروهي رقابتهاي فوتبال جام كنفدراسيونها شب گذشته به پايان رسيد و از امروز (چهارشنبه) دور دوم آغاز خواهد شد. تيم داوري فوتبال كشورمان، اولين قضاوت خود در رقابتهاي جام كنفدراسيونها را پنجشــنبه تجربه خواهد كرد. يكي از بازيهاي ايــن دور را تيم داوري كشــورمان متشــكل از عليرضا فغاني، رضا سخندان و محمدرضا منصوري قضاوت خواهد كرد. اين تيم داوري قرار اســت قضاوت ديدار تيمها آلمان، قهرمان جام جهاني ۴۱0۲ مقابل شــيلي، قهرمان منطقه آمريكاي جنوبي را بر عهده داشــته باشد. اين بازي ساعت 0۳:۲۲ (به وقت تهران) پنجشنبه هفته جاري در ورزشــگاه «كازان آرنا» در شــهر كازان برگزار خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.