به‌نام‌پرسپوليس،‌به‌كام‌مشهدي‌ها

مهاجم تيم ملي به پديده پيوست

Iran Varzeshi - - صفحه اول -

محمد مهدي مهدي خاني بازيكن تيم ملي جوانان و باشــگاه نيروي زميني با عقد قراردادي ســه ســاله به تيم فوتبال پديده پيوست. مهدي خانــي در بازيهاي جام جهاني جوانان در كره جنوبي زننده گل پيروزي بخش ايران به كاستاريكا بود. پيش از اين اعالم شده بود كه مهدي خاني مورد توجه پرسپوليس است و حتي با اين تيم نيز مذاكرات اوليه را انجام داده اما در نهايت اين مهاجم جوان سر از مشهد و پديده درآورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.