همراه با جام كنفدراسيونها

Iran Varzeshi - - صفحـــه آخـــر -

بازي روسيه و پرتغال در جام كنفدراسيونها را شبكه ورزش ساعت 19:30 روي آنتن ميبرد و مكزيك و نيوزيلند را شــبكه سه ساعت 22:30 پخش ميكند. آخرين مســابقه امروز را هم شــبكه ورزش پخش ميكند؛ بازي آلمان و دانمارك در جام ملتهاي زير 21 سال اروپا كه ساعت 23:15 انجام ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.