تقابل شجاعي و انصاري فرد در بازي تداركاتي

Iran Varzeshi - - فوتبـــال ایـــران -

پانيونيوس چند روزي است كه اردوي خود را در منطقه كارپنيسي برپا كرده و قرار اســت در تاريخ 2 ژوئيه(11 تيرمــاه) به مصاف تيم المپياكوس برود اما اين بازي تنها ديدار تداركاتي پيش فصل پانيونيوس نخواهد بود زيرا بنا به گزارش روزنامه نوا اسپورت يونان، پانيونيوس يك بازي تداركاتي مهم ديگر هم برگزار ميكند. پانيونيوس در تاريخ چهارشنبه 5 ژوئيه 14( تيرماه) در دومين ديدار تداركاتي خود مقابل تيم آپوئل قبرس قرار خواهد گرفت.

مســعود شــجاعي در اين فصل براي پانيونيوس بازي ميكند و كريم انصاري فرد ديگر بازيكن مليپوش كشورمان نيز در المپياكوس توپ ميزند. تقابل شجاعي و انصاري فرد در اين ديدار تداركاتي جالب خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.